Γραφείο Τύπου
Αλλαγή επίσημης σελίδας του Δήμου Μαραθώνος PDF Εκτύπωση E-mail

Η επίσημη σελίδα του Δήμου Μαραθώνος φιλοξενείται πλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.marathon.gr

Όλες οι νέες ανακοινώσεις είναι πλέον στο νέο ιστότοπο.


 
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Δ.Σ.-ΟΙΚ.ΕΠ.-ΕΠ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στην δημοτική ενότητα Μαραθώνα, στις 5 Μαρτίου  2017, ημέρα  Κυριακή, και ώρα 10.30 π.μ, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Προεδρεύουσα  Σύμβουλος

 

Βασιλική Σταυρακοπούλου-Κατσαρού

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν των αρ. 203,204 & 205 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  και  της  αρ . 25/17  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  , για την για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων ( 26 σημείων ) όπου πρόκειται να τοποθετηθούν σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10  η Μαρτίου      2017  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 10:00 εως 11.00  , στo Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας  Νέας Μάκρης , στην οδό Λ. Μαραθώνος 104, στην Νέα Μάκρη, ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής.

Μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσοστό 10% του  ορίου πρώτης προσφοράς του συνολικού ετήσιου  μισθώματος ήτοι  156 € .

Πληροφορίες  καθώς και το τεύχος της δημοπρασίας  μπορούν να αναζητηθούν στα γραφεία του Δήμου Μαραθώνος από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., στο τηλέφωνο : 2294320588 ( Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μαραθώνος ) , τη <<Διαύγεια>> και την ιστοσελίδα του Δήμου www.marathon.gr

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

   

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 06/2017)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.- Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

2.- Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση για ένα για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

3.- Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Φουρλής στον Δήμο Μαραθώνος.

4.- Λήψη απόφασης για άσκηση παρέμβασης του Δήμου Μαραθώνος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηματισμός) ως έχων έννομο συμφέρον σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 1995/2016 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού και ορισμός δικηγόρου για την άσκηση της παρέμβασης και για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την ορισθείσα νέα δικάσιμο της 8-3-2017 ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του ως άνω δικαστηρίου για τη συζήτηση της προσφυγής της Π. Παναγιώτου κατά του Δήμου Μαραθώνος κλπ.

5.- Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και την διάθεση πιστώσεων.

6.- Λήψη απόφασης για την αίτηση της εταιρείας Αντώνιος Μεταξάς & σια Ο.Ε. για μείωση μισθώματος.

Ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος

Της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Ψηνάκης

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail


 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 146
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση