ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» PDF Εκτύπωση E-mail

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος συστάθηκε με το υπ’αριθμ.1277/16-7-2011 ΦΕΚ Σύστασης. Προήλθε από τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: Α) Παιδικός Σταθμός Κοινότητας Βαρνάβα, Β) Λέσχη Ηλικιωμένων Κοινότητας Βαρνάβα, Γ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Κοινότητας Γραμματικού, Δ) Παιδικός Σταθμός Κοινότητας Γραμματικού, Ε) Παιδικός Σταθμός Δήμου Μαραθώνα, ΣΤ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Υπερηλίκων, Ζ) Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Νέας Μάκρης, Η) Παιδικός Σταθμός Δήμου Νέας Μάκρης.
Οι  Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου :
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αυτοτελές Γραφείο Παιδικής Φροντίδας, παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών
1. Παιδικός Σταθμός Νέας Μάκρης
2. Παιδικός σταθμός Μαραθώνα
3. Παιδικός σταθμός περιοχής «Πολυτέκνων» Μαραθώνας
4. Βρεφονηπιακός «Αμάλθεια»
5. Παιδικός σταθμός Βαρνάβα
Το γραφείο Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών επιμελείται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Ειδικότερα το Τμήμα:
1)Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους.
2)Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του προγράμματος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.
3)Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά και για την φύλαξη και προστασία τους.
4)Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής και τις οδηγίες του παιδιάτρου.
5)Οι παιδικοί σταθμοί εντάσσονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), δίνοντας τη δυνατότητα δωρεάν ένταξης των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας (www.eetaa.gr).
Αυτοτελές Γραφείο Μουσικής Παιδείας
1) Μεριμνά για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία τμημάτων μουσικής παιδείας.
2) Μεριμνά  για την εκπαίδευση, κατάρτιση και εμφάνιση χορωδίας και Φιλαρμονικής.
3) Η φιλαρμονική στελεχώνεται από έναν Μουσικό ΔΕ .
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων
Το γραφείο Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας. Παράλληλα είναι αρμόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας για όλους τους κατοίκους του Δήμου καθώς και ειδικών Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Τα ΚΑΠΗ που λειτουργούν είναι τα εξής:
1. ΚΑΠΗ Νέας Μάκρης
2. ΚΑΠΗ Μαραθώνα
3. ΚΑΠΗ Γραμματικού
4. ΚΑΠΗ Βαρνάβα
Στα πλαίσια υλοποίησης των ειδικών προγραμμάτων λειτουργούν οι δομές: «Βοήθεια στο σπίτι (Β.Σ.Σ.)» και «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας (Μ.Κ.Μ.)». Οι εν λόγω δομές συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και στελεχώνονται από 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 2 νοσηλεύτριες και 2 οικογενειακές βοηθούς.
Δράσεις «Β.Σ.Σ» και «Μ.Κ.Μ.»:
1. Συμβουλευτική- ψυχολογική υποστήριξη. Αξιολόγηση και σχεδιασμός αντιμετώπισης αναγκών.
2. Διασύνδεση και διεκπεραίωση υποθέσεων με υπηρεσίες: ασφαλιστικά ταμεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ΟΑΕΔ, ΔΟΥ κ.λ.π. Συγκέντρωση δικαιολογητικών π.χ για επιδόματα, βιβλιάρια κ.α.
3. Νοσηλευτική Φροντίδα
• Έλεγχος υγείας
• Συνταγογράφηση-αγορά &παράδοση φαρμάκων
• Ενεσοθεραπείες, αιμοληψίες
• Παρακολούθηση & εποπτεία φαρμακευτικής αγωγής
• Προγραμματισμός& εποπτεία ιατρικών εξετάσεων
• Διαμεσολάβηση με γιατρούς& νοσοκομεία
4. Εξυπηρετήσεις
• Αγορά & παράδοση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
• Πληρωμές λογαριασμών-Διεκπεραίωση υποθέσεων σε υπηρεσίες & ΔΕΚΟ
• Οικιακή καθαριότητα
5. Δωρεάν παροχή τροφίμων, ειδών προσωπικής & οικιακής υγιεινής.
6. Δωρεάν παροχή ιματισμού-ρουχισμού, υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού.
7. Δωρεάν διανομή συσσιτίου εβδομαδιαίως.
8. Εισαγγελικές παραγγελίες & Κοινωνικές εκθέσεις.
Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ξεκίνησε τη λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων, τον Μάιο του 2012. Στο γραφείο ενημέρωσης ανέργων, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν ενημέρωση για προκηρύξεις δημοσίου, προγράμματα κατάρτισης και θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό φορέα. Την λειτουργία του γραφείου στηρίζουν 40 καταστήματα της περιοχής, τα οποία συμβάλλουν με την παροχή εκπτώσεων και προσφορών στους εγγεγραμμένους άνεργους.
Πρόσθετες παροχές
• Έκδοση δημοτικής κάρτας ανεργίας με την χρήση της οποίας έχουν έκπτωση σε καταστήματα της περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
• Συνεργασία με τα προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας και Βοήθεια στο σπίτι για πρόσθετες κοινωνικές παροχές
• Συνεργασία με εργοδότες και επιχειρήσεις
• Ψυχοκοινωνική στήριξη ανέργων
Παράλληλα με την καταγραφή στο μητρώο ανέργων, οι άνεργοι παραλαμβάνουν:
• Οδηγίες για την συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος
• Έντυπο όπου καταγράφονται τα site ευρέσεως εργασίας
• Έντυπο προσφορών- εκπτώσεων επιχειρήσεων-εργοδοτών
Διοίκηση
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαραθώνος και αποτελείται από τα εξής τακτικά μέλη:

1. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

2. ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

3. ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΒΑΪΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

4. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

6. ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

7. ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

8. ΦΩΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΔΗΜΟΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

9. ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΔΗΜΟΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

10. ΚΙΡΚΙΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

11. ΘΕΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ,ΕΚΠΡ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ»

Οργάνωση και Στελέχωση

Το υπάρχων προσωπικό του Ν.Π. ανέρχεται σε 50 εργαζόμενους (μόνιμο προσωπικό, προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου).
Γεωγραφική Διασπορά
Οι δομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι κατανεμημένες στις Δημοτικές Ενότητες: Νέας Μάκρης, Μαραθώνα, Γραμματικού και Βαρνάβα.
ΕΔΡΑ του νομικού προσώπου: Λ. Μαραθώνος 196 (Αθλητικό-Πολιτιστικό Πάρκο Νέα Μάκρη), 19005 Νέα Μάκρη, τηλ. 22940 67630, fax: 22940 69817, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .
ΔΟΜΕΣ Ν.Π.
1. Παιδικός Σταθμός Νέας Μάκρης, Μόσχου 2 Νέα Μάκρη, τηλ. 22940 95338
2. Παιδικός σταθμός Μαραθώνα, Λ. Μαραθώνος 100,Μαραθώνας, τηλ.22940 66301
3. Παιδικός σταθμός περιοχής «Πολυτέκνων» Μαραθώνας, Σαλαμίνος &
Μ. Αλεξάνδρου περιοχή «Πολυτέκνων», Μαραθώνας, τηλ. 22940 67565
4. Βρεφονηπιακός «Αμάλθεια» Λ. Γραμματικού 25, τηλ.22940 67547
5. Παιδικός σταθμός Βαρνάβα, Κινέτιζας, Βαρνάβας, τηλ.22950 97865
6. ΚΑΠΗ Νέας Μάκρης, Ν. Πλαστήρα, Νέα Μάκρη, τηλ.22940 91332
7. ΚΑΠΗ Μαραθώνα ,Οινόης 3, Μαραθώνας, τηλ.22940 67384
8. ΚΑΠΗ Γραμματικού, Λ. Γραμματικού 15,τηλ.22940 61200
9. ΚΑΠΗ Βαρνάβα, Ιωάννη Τσουτσάνη 6,τηλ.22950 97249
10. Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας – Βοήθεια στο σπίτι, Λ. Μαραθώνος 196,
Νέα Μάκρη, τηλ. 22940 67820 & 22940 67630
11. Γραφείο ενημέρωσης ανέργων, Λ. Μαραθώνος 196, Νέα Μάκρη, τηλ. 22940 67630

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση