Προμήθεια διαφόρων υλικών εξαρτημάτων κα…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια διαφόρων υλικών εξαρτημάτων και εργαλείων Υπηρεσίας Καθαριότητας δήμου Μαραθώνος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 16.712,43€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης...

Περισσότερα...

Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση Μίσθωση…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το σχολικό έτος 2015-2016, για τις παρακάτω σχολικές μονάδες αρμοδιότητά της : A/A ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΗ 1. Δ.Σ Γραμματικού ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 2. Δ.Σ Βαρνάβα ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 3. 1ο Δ.Σ Μαραθώνα ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 2 4. Δ.Σ Τύμβου Μαραθώνα ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 5. 1ο Δ.Σ Ν.Μάκρης ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 2 6. 2ο Δ.Σ Ν.Μάκρης ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 7. 1ο Ειδικό Δημοτικό Ν. Μάκρης ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 8 Δ.Σ Αγίας Μαρίνας ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 2 9 Δ.Σ Κάτω Σουλίου ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 10 Δ/Σ Ανατολής ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε. 1 11 Ν/Γ Βαρνάβα ΜΙΣΘΩΣΗΣ...

Περισσότερα...

EΓKAINIA του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μαραθώ…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Μαραθώνος , σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μαραθώνος, διοργανώνουν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015, στις 19:00, στον Δημοτικό Κινηματογράφο "Αλίκη" (εντός των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης (πρώην Αμερικάνικη Βάση), Λ. Μαραθώνος 196,  Νέα Μάκρη, Ημερίδα Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με θέμα:   «ΚΕΠ Υγείας Προσυμπτωματικός Έλεγχος &   EΓKAINIA του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μαραθώνος» και καλεί όλους τους...

Περισσότερα...

Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης - Εφημερίες Οδ…

Σας ενημερώνουμε ότι στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης – πέραν του Παθολογικού Ιατρείου το οποίο εφημερεύει καθημερινά επί 24ώρου, εφημερεύουν από 27 Σεπτεμβρίου 2015 σε εβδομαδιαία βάση και τα Ιατρεία : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ : Κάθε ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 15:00 – 21:00 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ : Κάθε ΤΡΙΤΗ 15:00 – 21:00 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ

Περισσότερα...

Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπόψη την με αριθ. 315/2015 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος με αριθμό ΑΔΑ: 67ΠΓΩΛΜ-ΘΟΜ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2015, όπως αναλυτικά...

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαραθώνος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 53.814,47 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δήμου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο...

Περισσότερα...

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

προθεσμία υποβολής αιτήσεων 1 - 10/10/2015ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων" Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" Την υπ’ αριθμόν 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Δ/νσης Τοπικής...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση