Αλλαγή επίσημης σελίδας του Δήμου Μαραθώ…

Η επίσημη σελίδα του Δήμου Μαραθώνος φιλοξενείται πλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marathon.grΌλες οι νέες ανακοινώσεις είναι πλέον στο νέο ιστότοπο.

Περισσότερα...

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Δ.Σ.-ΟΙΚ.ΕΠ.-ΕΠ.…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στην δημοτική ενότητα Μαραθώνα, στις 5 Μαρτίου  2017, ημέρα  Κυριακή, και ώρα 10.30 π.μ, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, εκλογή των μελών του Προεδρείου του...

Περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟ…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν των αρ. 203,204 & 205 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  και  της  αρ . 25/17  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  , για την για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων ( 26 σημείων ) όπου πρόκειται να τοποθετηθούν σύγχρονα μέσα...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ…

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής (Αριθμός  Συνεδρίασης 06/2017)   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 28/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1.- Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού για...

Περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩ…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας, 20/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Επιτροπή Επίλυσης Πολεοδομικών   και Χωροταξικών θεμάτων     Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ   Η Επιτροπή Επίλυσης Πολεοδομικών και Χωροταξικών θεμάτων του Δήμου Μαραθώνα καλεί κάθε ενδιαφερόμενο Δημότη και εμπλεκόμενο επιστήμονα να παραβρεθεί στην εκδήλωση ώστε να ενημερωθεί για την πρόσφατη ανάρτηση των Δασικών Χαρτών των Δημοτικών Ενοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνα (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου) την Παρασκευή...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ…

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής (Αριθμός  Συνεδρίασης 05/2017) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 21/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1.- Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης συντήρησης και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση