ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤ…

Πρόσκληση  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής (Αριθμός  Συνεδρίασης 23/2016)   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε  συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 την 30/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:   1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για τις εργασίες «Συντήρησης και Εκσυγχρονισμού των αντλιοστασίων...

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟ…

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση παραρτήματος του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου στη δημοτική ενότητα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος». ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη:  α) Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) β) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) γ) Την υπ αριθ 681/2015 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί «Τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος» δ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β) ε) Το γεγονός ότι στη...

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ …

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Υδροναύτες» σε συνεργασία με το Δήμο Μαραθώνος και το καταδυτικό κέντρο Diving Experiences διοργανώνουν εθελοντική περιβαλλοντική δράση στην παραλία Ν. Μάκρης και συγκεκριμένα στην περιοχή που βρίσκεται δίπλα από το λιμάνι, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00. Η εκστρατεία εθελοντικών οικολογικών δράσεων «ΦΩΝΗ ΒΥΘΟΥ» κάνει μια στάση στην περιοχή της Νέας Μάκρης καθώς θεωρούμε ελάχιστο χρέος μας ως...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις  27-9-2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα  19.00  μ.μ, με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα  εξής:  1)...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη την με αριθ. 162/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος με αριθμό ΑΔΑ 7293ΩΛΜ-ΜΛ0, προσκαλείστε να υποβάλετε προσφορά μέχρι και την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00), για την παροχή υπηρεσιών εμφακέλωσης  λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω εργασίας δεν...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη την με αριθ. 232/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με αριθμό ΑΔΑ 7Θ5ΤΩΛΜ-4ΒΛ, προσκαλείστε να υποβάλετε προσφορά μέχρι και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00), για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για το Δήμο Μαραθώνος, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών δεν θα...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ Α…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΝΤΡΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη την με αριθ. 267/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος με αριθμό ΑΔΑ 61ΥΥΩΛΜ-ΥΘΖ, προσκαλείστε να υποβάλετε προσφορά μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00), για την εργασία αποκατάστασης μάντρας Κοιμητηρίου Αγίου Αθανασίου Κάτω Σουλίου του Δήμου Μαραθώνος, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση