ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 3 (παρ.10) και 4 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 28-4-2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα  16.00  μ.μ, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

Περισσότερα...

Προμήθεια χρωμάτων και υλικών

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών, που θα απαιτηθούν για την συντήρηση σχολικών κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων, της Ε΄ κατασκήνωσης του Δήμου καθώς και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο, για το έτος 2015, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 34.012,46 € συμπεριλαμβανομένου του...

Περισσότερα...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5  του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 3 (παρ.10) και 4 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, κατόπιν του από 21-4-2015 ψηφίσματος-απόφασης  της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που αφορά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για κατεπείγουσα μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων  των φορέων γενικής κυβέρνησης, στην Τράπεζα της Ελλάδος, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,...

Περισσότερα...

Πρόσκληση για συντήρηση κήπων παιδικών σ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους συντήρησης κήπων να καταθέσουν τις προσφορές τους, για την συντήρηση των κήπων συμπεριλαμβανομένου και χλοοταπήτων των παιδικών σταθμών Νέας Μάκρης, περιοχής «Πολυτέκνων» Μαραθώνας, βρεφονηπιακός «Αμάλθεια» Μαραθώνα, ΚΑΠΗ Μαραθώνα, και παιδικός σταθμός Βαρνάβα του ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο του νομικού προσώπου, στην Δ/νση Λ. Μαραθώνος 196 , 1ος όροφος, τοπική κοινότητα Ν. Μάκρης  τ.κ 19005....

Περισσότερα...

Εργασία-υπηρεσία καταπολέμησης κουνουπιώ…

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 όπως ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την εργασία-υπηρεσία καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2015 του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.

Περισσότερα...

Προμήθεια εκχιονιστικής λεπίδας και αλατ…

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια εκχιονιστικής λεπίδας και αλατοδιανομέα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 14.933,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας.

Περισσότερα...

Επιλογή αναδόχου για την παροχή εργασιών…

Έχοντας υπόψη την με αριθ. 20/21-1-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Μαραθώνος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Πέμπτη 23/4/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία Πρωτοκόλλου της  Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και Μαραθώνα προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την παροχή εργασιών εκκενώσεων βόθρων και αποφράξεων του Δήμου Μαραθώνος συμπεριλαμβανομένης της Ε’ Κατασκήνωσης έτους 2015. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση