ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαραθώνας 18-10-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 435 Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της υπ’ αριθμ. 75/2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: -          Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε...

Περισσότερα...

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση          :    Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.            :    190 05 Ν. Μάκρη Πληροφορίες    :    Σ. Βασταρδή Τηλέφωνο           :    22943 20 585 FAX        :    22943 20555 Email: promithies@marathon.gr Μαραθώνας    24/10/2016 Αριθ. Πρωτ. :   24794 Προς: 1. Landscape M & S Μον. Ε.Π.Ε Δ/νση: Μεγίστης 79 Άλιμος Τηλ. 210 9886835 Fax: 210 9858523 Email: info@landscape.com.gr Κοιν.: Κάθε ενδιαφερόμενο Θέμα: Απάντηση –Διευκρίνιση στο από 19-10-2016 ερώτημα της εταιρείας σας Σε απάντηση του από 19-10-2016 ερωτήματος...

Περισσότερα...

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της υπ’ αριθμ. 75/2016 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: -    Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). -    Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ -    Την απόφαση  8440/24.2.2011,...

Περισσότερα...

Ν.Π.Δ.Δ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Το ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εμπορίας και διάθεσης ειδών εξοπλισμού μαζικής εστίασης όπως καταθέσουν την προσφορά τους που θα αφορά στην  προμήθεια ενός (1)  επαγγελματικού φούρνου μαγειρικής (κυκλοθερμικός, διαστάσεις 920χ680χ540mm) για την κάλυψη αναγκών του παιδικού σταθμού Νέας Μάκρης. Για την εν λόγω προμήθεια υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016, στον ΚΑ : 10-7131  ποσού των 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(24%). Οι προσφορές...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις  25-10-2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα  17.00  μ.μ, με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα  εξής: 1)...

Περισσότερα...

Ν.Π.Δ.Δ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ …

ΠΡΟΣΚΗΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης έργου με παιδίατρο, για την παροχή υπηρεσιών στα παιδιά των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την περίοδο 2016-2017. Η απασχόληση του αναδόχου θα είναι από την υπογραφή...

Περισσότερα...

Ν.Π.Δ.Δ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στις 10:00π.μ. τα παιδιά του 1ου & 3ου Νηπιαγωγείου Νέας Μάκρης μαζί με τα παιδιά της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Τύμβου Μαραθώνα θα επισκεφτούν το ΚΑΠΗ Νέας Μάκρης. Μαζί τους θα είναι ο συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος. Αφορμή για αυτή τη δράση είναι το βιβλίο της Νομικής Βιβλιοθήκης «Μεγαλώνω τη γιαγιά μου» (2016). Η συνάντηση αυτή θα περιλαμβάνει πολλές εκπλήξεις! Βιβλιο-παππουδο-εγγονο σκυταλοδρομία, ανάγνωση του βιβλίου, τραγούδια,...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση