Τετράπολις - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους  εμπορίας και διάθεσης προϊόντων ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Δευτέρα 9  Μαΐου  2016 και ώρα 14:00, στο γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου Λ. Μαραθώνος 196, ( Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο νέας Μάκρης, 1ος όροφος, κτήριο Διοίκησης) της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης,  προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών,...

Περισσότερα...

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα των υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 23.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο...

Περισσότερα...

Εργασίες καθαρισμού συντήρησης φρεατίων …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη την με αριθ. 106/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος με αριθμό ΑΔΑ 69ΛΙΩΛΜ-ΓΟ5, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για τις εργασίες καθαρισμού συντήρησης φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων...

Περισσότερα...

Τετράπολις - Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού εργ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος    Προκηρύσσει θέση για ένα (1) φυσικό πρόσωπο Ιατρό Εργασίας με εμπειρία τουλάχιστον τριών  (3) ετών και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Πέμπτη 28  Απριλίου 2016 και ώρα 12:00, στο γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου Λ. Μαραθώνος 196, ( Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο νέας Μάκρης, 1ος όροφος, κτήριο Διοίκησης) της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης,  προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν...

Περισσότερα...

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα - ε…

Κ.Ε.Δ.ΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΝΟΗΣ 6, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Τ.Κ. 19007 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Τ.Κ. 19005 Τηλ: 22940 69800 Fax: 22940 69818 email: kedmarathon@yahoo.grΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 25/4/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 330ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Μαραθώνος προκηρύσσει, ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα προσφορά, για την εκμίσθωση  ενός ανοικτού περιφραγμένου χώρου  που βρίσκεται εντός του χώρου του Πολιτιστικού και Αθλητικού...

Περισσότερα...

Προμήθεια φυτών για παρτέρια Δήμου Μαραθ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη την με αριθ. 103/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος με αριθμό ΑΔΑ 735ΚΩΛΜ-Υ9Ψ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την προμήθεια φυτών για τα παρτέρια του Δήμου Μαραθώνος. Η προϋπολογιζόμενη...

Περισσότερα...

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις  25-4-2016, ημέρα  Μ. Δευτέρα και ώρα  17.00  μ.μ, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης τα  εξής: 1) Περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής  Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  Οικονομικού ...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση