Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Δήμου…

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπόψη την με αριθ. 245/6-7-2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Μαραθώνος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 31/7/2015 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία Πρωτοκόλλου της  Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Δήμου Μαραθώνος σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω συνημμένη απόφαση με αριθμό ΑΔΑ:...

Περισσότερα...

1ο Marathon Festival

1ο Marathon Festival

1ο Marathon Festival Σημείο Συνάντησης μίας διαφορετικής Αφετηρίας Ο Μαραθώνας, μία από τις πιο ιστορικές πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο, γίνεται αυτό το καλοκαίρι σημείο συνάντησης μέσα από την πραγματοποιήση του 1ου Marathon Festival! Θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους και μουσικές συναυλίες εντάσσονται στο πρόγραμμα του 1ου Marathon Festival προκαλώντας τους επισκέπτες της περιοχής και τους κατοίκους της στην αφετηρία ενός μαγικού ταξιδιού στην μουσική και το θέατρο. Η ποικιλία των παραστάσεων έρχεται...

Περισσότερα...

Παροχή εργασιών συντήρησης χλοοτάπητα το…

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπόψη την με αριθ. 229/06-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 29/07/2015 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την παροχή εργασιών συντήρησης χλοοτάπητα του σταδίου αφετηρίας του Μαραθωνίου Δρόμου του Δήμου Μαραθώνος. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των εργασιών...

Περισσότερα...

Παροχή υπηρεσιών πακέτου εφαρμογών GENES…

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   Έχοντας υπόψη την με αριθ. 261/15-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Τρίτη 28/07/2015 και ώρα 13:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης των βελτιωμένων εκδόσεων του πακέτου εφαρμογών GENESIS για το έτος 2015 (ετήσια release μηχανογραφικών...

Περισσότερα...

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιό…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74,75 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στην Αίθουσα Συσκέψεων στο Δημοτικό κατάστημα, Λ. Μαραθώνος 104,  στην δημοτική κοινότητα Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος, στις  21-7-2015, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  16.00  μ.μ, με  θέματα   ημερήσιας διάταξης τα  εξής:     1) Περί έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής, στους τομείς...

Περισσότερα...

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμ…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006,  και των άρθρων 3 (παρ.10) και 4 και 13 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις  23-7-2015, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα  18.30  μ.μ, με  θέματα   ημερήσιας διάταξης τα  εξής:     1) Περί...

Περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Προμήθεια ειδών εξαρτημάτων …

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη την με αριθ. 243/2015 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος με αριθμό ΑΔΑ: 6Ρ5ΓΩΛΜ-0Ξ0, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της  Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την προμήθεια ειδών εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών,  όπως αναλυτικά αναφέρονται στην με αριθ. 23/2015...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση