ΝΕΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΑΡΑΘΩ…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης 703/2014 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Ε’ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα & Δ’ Κατασκήνωση Αγ. Ανδρέα» Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112Α/13-7-2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» • Τις διατάξεις του Ν....

Περισσότερα...

Ηλίας Ψηνάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο της…

Δείτε την ομιλία του Δημάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψηνάκη, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου 2014, στην αφετηρία Μαραθωνίου δρόμου. Βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=HY-G7qu3jpk&feature=youtu.be

Περισσότερα...

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΛΕΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΛΕΣΜΑ Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ στοχεύοντας σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το χώρο της δημιουργικής έκφρασης και της γνήσιας ψυχαγωγίας, παράλληλα με την ψυχοπνευματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ξεκινά μια σειρά από δράσεις που θα απλωθούν σε κάθε δημοτική ενότητα του Καλλικρατικού Δήμου Μαραθώνα, ενώ καλοδεχούμενοι θα είναι και ενδιαφερόμενοι όμορων Δήμων. Καλεί όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές ομάδες: τους νέους, τις νέες, τα παιδιά, γυναίκες και...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19η /2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ Ταχ. Δ/νση: Οινόης 6 Ταχ. Κωδ.: 190 07 Μαραθώνας Μαραθώνας 7/11/2014 Α.Π: 31902 Τηλέφωνο : 22943- 20919, 22943-20920 Πληροφορίες: Αναστασία Μυλωνά FAX: 2294320970 e-mail: dsmarath@otenet.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Â    Σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 266 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3463/2006, και των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση, που...

Περισσότερα...

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΛΕΣΜΑ   Το ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ στοχεύοντας σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το χώρο της δημιουργικής έκφρασης και της γνήσιας ψυχαγωγίας, παράλληλα με την ψυχοπνευματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ξεκινά μια σειρά από δράσεις που θα απλωθούν σε κάθε δημοτική ενότητα του Καλλικρατικού Δήμου Μαραθώνα, ενώ καλοδεχούμενοι θα είναι και ενδιαφερόμενοι όμορων Δήμων. Καλεί όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές ομάδες: τους νέους, τις νέες, τα παιδιά, γυναίκες και άνδρες με...

Περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης 668/2014 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : «Αναφορικά με τον ορισμό εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου» Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη : • Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό...

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 10 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31980 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Χατζηστεφάνου Σοφία ΤΗΛ.:2294320536 FAX:2294094415 Email:oedm@marathon.gr ΠΡΟΣ:       Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (Αριθμός Συνεδρίασης 30/2014)   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 την 14/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στο γραφείο Δημάρχου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα...

Περισσότερα...
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση